Wiki

Chloor

Chloor dient regelmatig aan het zwembadwater toegevoegd en moet minimaal dagelijks worden getest voor een goede desinfectie. Routinechlorering doodt schadelijke micro-organismen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals gastro-enteritis, legionella, oorinfecties en voetschimmel. Als u leert hoe u uw water op de juiste manier te testen, kunt u de chloorrest en de gevraagde hoeveelheid in het zwembadwater vaststellen. Frequentere tests zijn nodig als er veel gebruik wordt gemaakt van het water.

Monoblock

Monoblok is een term gebruikt voor een zwembad uit-één-stuk. Er wordt via een kraan een grote bv. polyester of inox bak in de put geplaatst. Dit in tegenstelling tot bv. gemetste zwembaden.
Alkaliniteit zwembadwater
18 May, 2020

Alkaliniteit

Wat is alkaliniteit van zwembadwater en waarom is het belangrijk? Hoe kan ik voorkomen dat de alkaliniteit te laag ligt?